Oferta


Realizujemy prace projektowe i wykonawcze w zakresie:

 

 1. Układania chodników
 2. Brukowania parkingów
 3. Wykładania kostką tarasów
 4. Układania artystycznego kostki według wzoru klienta
 5. Stawiania krawężników
 6. Stawiania obrzeży
 7. Stawiania palisad
 8. Montażu oświetlenia ozdobnego w kostce
 9. Robót polegających na utwardzaniu nawierzchni
 10. Usług minikoparką i koparko-ładowarką
 11. Robót ogólnobudowlanych
 12. Drobnych robót  związanych z zagospodarowaniem zieleni
 13. Stawiania płotów betonowych

 

 

Oferujemy także usługi transportowe w zakresie dowozu materiałów do klienta.